مشخصات پروژه

  • برج های کنترل کننده طوفان شن

  • تاریخ انجام : 2023 ،
  • محل پروژه : دبی ،
  • نوع : طراحی ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • تیم طراحی : شقایق نعمتی-سارا رجبی-زیبا باغبان- پگاه سامعی-پردیس احمدی ،
  • طراحی گرافیکی : شقایق نعمتی-زهرا توسلی-فاطمه شاعرزاده ،


تصاویر و ویدیوها