مشخصات پروژه

  • بیمارستان ازگل

  • تاریخ انجام : 2022 ،
  • محل پروژه : تهران-ازگل ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • مقیاس : یزرگ ،
  • تیم طراحی : نسرین اقتصادی-محمد رمضانخانی-عاطفه رمضانخانی-مائده معلمی ،


تصاویر و ویدیوها