مشخصات پروژه

  • جزیره توریستی درمانی دبی

  • تاریخ انجام : 2023 ،
  • محل پروژه : دبی ،
  • نوع پروژه : طراحی ،
  • سبک کار : مدرن ، مینیمال ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • طراح : محمد رحیمی زاده-مائده معلمی-محمد رضا قاسمی-سارا رجبی-زیباباغبان- یحیا بسام-پگاه سامعی- پردیس احمدی ،
  • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها