درباره استودیو طراحی کالبد

استودیوی معماری کالبد توسط محمد رحیمی زاده در سال 1392 به عنوان یکی از بخش های گروه ساختمانی کالبد در تهران -ایران در زمینه طراحی آغاز به کار کرد. استودیو کالبد در طول سالهای فعالیت خود پروژه های مختلفی را با کاربری های مختلف طراحی کرده است. این استودیو با هدف ارائه جایگزینی معاصر برای معماری سنتی ایران ، پاسخگویی به شرایط آب و هوایی ، اقتصادی ، سیاسی اجتماعی و فرهنگی زمینه هر پروژه ،سعی می کند با پاسخگویی دقیق به چالش ها پروژه را طراحی کند . علاوه بر خلاقیت و کیفیت ، استودیو کالبد نیازها و محدودیت های پروژه های خود را به خوبی می داند و صرف نظر از مرزها از هر نظر ، فراتر از ملیت ها و رشته های تخصصی طراحی می کند. این پروژه ها کاریزمای جوی ، فوریت عاطفی و یک پایداری زیست محیطی را که از قبل در طراحی بیان شده است ، هدف قرار می دهند.مدیر تیم طراحی

  • نام و نام خانوادگی : محمد رحیمی زاده
  • سابقه فعاالیت : 20 سال