مشخصات پروژه

  • ساختمان مسکونی دورانی

  • تاریخ انجام : 2023 ،
  • محل پروژه : تهران-نیاوران ،
  • نوع پروژه : طراحی ،
  • طراح : محمد رحیمی زاده ،
  • مقیاس : یزرگ ،
  • تیم طراحی : شقایق نعمتی-زهرا توسلی ،


تصاویر و ویدیوها