مشخصات پروژه

 • ساختمان مسکونی شیراز

 • محل اجرا : شیراز ،
 • نوع : طراحی ، اجرا ،
 • سبک کار : مدرن ، minimal ،
 • مساحت (m²) : 3500.0 ،
 • کارفرما : آقای کرمی ،
 • مقیاس : متوسط(میانگین) ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • دفتر معماری کالبد

  محمد رحیمی زاده

  محمد رمضانخانی

  شقایق نعمتی

  سارا رجبی

  مینا مطلق

  مائده معلمی