مشخصات پروژه

  • ساختمان مسکونی قیطریه

  • نوع : طراحی ، اجرا ،
  • نوع بهسازی : نوسازی ،
  • مساحت (m²) : 11000.0 ،
  • کارفرما : آقای رحیمی زاده ،
  • مقیاس : متوسط(میانگین) ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

  • دفتر معماری کالبد

    محمد رحیمی زاده، محمد رمضانخانی، عاطفه رمضانخانی، شقایق نعمتی، نسرین اقتصادی، مائده معلمی، زهرا برون، فاطمه اصانلو