مشخصات پروژه

  • مرکز توریستی سرخرود

  • تاریخ انجام : 2022 ،
  • محل پروژه : سرخرود ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • تیم طراحی : شقایق نعمتی-سارا رجبی-زهرا توسلی ،


تصاویر و ویدیوها