مشخصات پروژه

  • مرکز رسانه ای تورنتو

  • تاریخ انجام : 2023 ،
  • محل پروژه : تورنتو ،
  • نوع پروژه : طراحی ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،


تصاویر و ویدیوها