مشخصات پروژه

  • مرکز رسانه ای تورنتو

  • تاریخ اجرا : 2023 ،
  • محل اجرا : تورنتو ،
  • نوع : طراحی ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • وضعیت ساخت : ایده ،


تصاویر و ویدیوها