مشخصات پروژه

  • هتل سرخرود

  • تاریخ اجرا : 2023 ،
  • محل اجرا : سرخرود ،
  • نوع : طراحی ،
  • سبک کار : مدرن ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • تیم طراحی : شقایق نعمتی-زهرا توسلی-فاطمه شاعرزاده ،
  • طراحی گرافیکی : شقایق نعمتی-سارارجبی-زیبا باغبان-پگاه سامعی-پردیس احمدی ،


تصاویر و ویدیوها