مشخصات پروژه

 • هتل و مرکز تجاری استقلال

 • محل پروژه : بوشهر. کنگان ،
 • نوع پروژه : طراحی ، اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مدرن ، مینیمال ،
 • مساحت (مترمربع) : 5600 ،
 • کارفرما : آقای کرمی ،
 • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • دفتر معماری کالبد

  محمد رحیمی زاده

  محمد رمضانخانی

  نسرین اقتصادی

  شقایق نعمتی

  سارا رجبی

  مینا مطلق

  مائده معلمی

  زهرا توسلی