مشخصات پروژه

 • ویلای خانه ای برای رویا

 • محل پروژه : مهرآباد - رودهن ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ، مدرن ،
 • سبک کار : مینیمال ،
 • مساحت کلی (مترمربع) : 1200 ،
 • مقیاس : متوسط ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • دفتر معماری کالبد

  محمد رحیمی زاده

  محمد رمضانخانی

  عاطفه رمضانخانی