مشخصات پروژه

 • ویلای مینوس

 • محل پروژه : دماوند. شهرک مینوس ها ،
 • نوع پروژه : اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ، مدرن ،
 • سبک کار : مینیمال ،
 • مساحت زیر بنا (متر مربع) : 620 ،
 • گونه گیاهان : متنوع ،
 • کارفرما : آقای درانی ،
 • مقیاس : کوچک ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • دفتر معماری کالبد

  محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  مائده معلمی

  غزاله اسکندری