مشخصات پروژه

 • ویلای پولاریس

 • محل پروژه : مشاء دماوند ،
 • نوع پروژه : اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مینیمال ،
 • مساحت زیر بنا (متر مربع) : 540 ،
 • مساحت کلی (مترمربع) : 1500 ،
 • کارفرما : آقای رازقندی ،
 • مقیاس : کوچک ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • دفتر معماری کالبد

  محمد رحیمی زاده

  محمد رمضانخانی

  عاطفه رمضانخانی

  شقایق نعمتی

  سارا رجبی