مشخصات پروژه

  • ویلا ساحلی دبی

  • تاریخ انجام : 2022 ،
  • محل پروژه : دبی ،
  • نوع پروژه : اجرا ،
  • سبک کار : پست مدرن ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده ،
  • تیم طراحی : شقایق نعمتی-سارا رجبی-زهرا توسلی ،


تصاویر و ویدیوها