مشخصات پروژه

 • برج آرمانی

 • محل پروژه : دیباجی، تهران ،
 • نوع پروژه : طراحی ، اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • مساحت (مترمربع) : 7500 ،
 • کارفرما : آقای پوریان ،
 • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها

افتخارات پروژه

 • محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  نسرین اقتصادی

  مائده معلمی

  عاطفه ذوالفقاری

  سارا رجبی

  یحیی بصام

  فاطمه خضری