مشخصات پروژه

 • برج خداوردی

 • محل پروژه : نیاوران، تهران ،
 • نوع : طراحی ، اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • مساحت پروژه (m²) : 3900 ،
 • کارفرما : آقای کریمی ،
 • مقیاس : متوسط(میانگین) ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  عاطفه رمضانخانی

  فاطمه اصانلو

  یحیی بصام

  غزاله اسکندری

  زهرا برون