مشخصات پروژه

 • دروازه دانش

 • محل پروژه : اصفهان ،
 • نوع پروژه : طراحی ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • کارفرما : شهرک فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان ،
 • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  عاطفه ذوالفقاری فر

  سارا رجبی