مشخصات پروژه

 • رستوران رشد سبز

 • محل پروژه : ایسلند ،
 • نوع پروژه : طراحی ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • مساحت (مترمربع) : 5000 ،
 • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  عاطفه رمضانخانی

  سارا رجبی

  محمدرضا قاسمی