مشخصات پروژه

 • رستوران رشد سبز

 • محل اجرا : ایسلند ،
 • نوع : طراحی ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • مساحت (m²) : 5000.0 ،
 • مقیاس : یزرگ ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  عاطفه رمضانخانی

  سارا رجبی

  محمدرضا قاسمی