مشخصات پروژه

 • رستوران پارک

 • محل پروژه : ازگل، تهران ،
 • نوع پروژه : طراحی ،
 • نوع بهسازی : بازسازی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • مساحت (مترمربع) : 7000 ،
 • کارفرما : آقای شمیرانی ،
 • مقیاس : متوسط ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  سارا رجبی