مشخصات پروژه

  • ساختمان مسکونی قیطریه

  • محل اجرا : قیطریه، تهران ،
  • نوع : اجرا ،
  • سبک کار : مدرن ، minimal ،
  • مساحت (m²) : 11000.0 ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، محمد رمضانخانی، عاطفه رمضانخانی، شقایق نعمتی، نسرین اقتصادی، مائده معلمی، زهرا برون، فاطمه اصانلو ،
  • کارفرما : آقای رحیمی زاده ،
  • مقیاس : متوسط(میانگین) ،


تصاویر و ویدیوها

تیم اجرا

  • دفتر معماری کالبد