مشخصات پروژه

 • شهرک مسکونی سرخ رود

 • محل پروژه : سرخ رود، مازندران ،
 • نوع پروژه : اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ، مدرن ،
 • سبک کار : مینیمال ،
 • مساحت زیر بنا (متر مربع) : 33000 ،
 • کارفرما : آقای میرفخرایی، آقای رحیمی زاده ،
 • مقیاس : بزرگ ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  نسرین اقتصادی

  عاطفه رمضانخانی

  مائده معلمی

  زهرا توسلی

  سارا رجبی

  عاطفه ذوالفقاری

  فاطمه اصانلو

  یحیی بصام

  محمدرضا قاسمی

  پرنیان حسن پور