مشخصات پروژه

 • مدرسه آفریقایی لگو

 • محل پروژه : باماکو، مالی ،
 • نوع پروژه : طراحی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • مقیاس : متوسط ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  شقایق نعمتی

  سارا رجبی

  امیرحسین باقری