مشخصات پروژه

  • پروژه مسکونی دورانی

  • سبک کار : مدرن ،


تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

  • محمد رحیمی زاده، شقایق نعمتی، زهرا توسلی، سارا رجبی، یحیی بصام، عاطفه رمضانخانی، فاطمه خضری، غزاله اسکندری، امیر جبرئیلی، محمدرضا قاسمی