مشخصات پروژه

  • نیروی معلق ( هاستلی برای هنرمندان )

  • محل پروژه : اوتا، پارک ملی دره بریس ،
  • نوع پروژه : طراحی ،
  • سبک کار : مدرن ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، شقایق نعمتی، سارا رجبی، پرنیان حسن پور ،
  • مقیاس : متوسط ،تصاویر و ویدیوها