مشخصات پروژه

  • ویلای پولاریس

  • محل پروژه : مشاء دماوند ،
  • نوع پروژه : اجرا ،
  • نوع بهسازی : نوسازی ،
  • سبک کار : مینیمال ،
  • مساحت زیر بنا (متر مربع) : 540 ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، محمد رمضانخانی، عاطفه رمضانخانی، شقایق نعمتی، سارا رجبی ،
  • کارفرما : آقای رازقندی ،
  • مقیاس : کوچک ،


تصاویر و ویدیوها

تیم اجرا

  • دفتر معماری کالبد