مشخصات پروژه

 • کریستال رز

 • محل پروژه : نیاوران، منظریه ،
 • نوع پروژه : طراحی ، اجرا ،
 • نوع بهسازی : نوسازی ،
 • سبک کار : مدرن ،
 • مساحت (مترمربع) : 9500 ،
 • کارفرما : آقای تویسرکانی ،تصاویر و ویدیوها

تیم طراحی

 • محمد رحیمی زاده

  محمد رمضانخانی

  زهرا برون

  مینا مطلق