مشخصات پروژه

  • کریستال رز

  • محل پروژه : نیاوران، منظریه ،
  • نوع پروژه : طراحی ، اجرا ،
  • نوع بهسازی : نوسازی ،
  • سبک کار : مدرن ،
  • مساحت (مترمربع) : 9500 ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، محمد رمضانخانی، زهرا برون، مینا مطلق ،
  • کارفرما : آقای تویسرکانی ،
  • مقیاس : متوسط ،تصاویر و ویدیوها