مشخصات پروژه

  • برج خداوردی

  • محل اجرا : نیاوران، تهران ،
  • نوع : طراحی ، اجرا ،
  • نوع بهسازی : نوسازی ،
  • سبک کار : مدرن ،
  • مساحت (m²) : 3900.0 ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، عاطفه رمضانخانی، یحیی بصام، غزاله اسکندری، فاطمه اصانلو، زهرا برون ،
  • کارفرما : آقای کریمی ،
  • مقیاس : متوسط(میانگین) ،تصاویر و ویدیوها