مشخصات پروژه

  • شهرک مسکونی سرخ رود

  • محل اجرا : سرخ رود، مازندران ،
  • نوع : اجرا ،
  • نوع بهسازی : نوسازی ، مدرن ،
  • سبک کار : minimal ،
  • مساحت زیر بنا (m²) : 33000 ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، نسرین اقتصادی، عاطفه رمضانخانی، مائده معلمی، زهرا توسلی، سارا رجبی، عاطفه ذوالفقاری فر، فاطمه اصانلو، یحیی بصام، محمدرضا قاسمی، پرنیان حسن پور ،
  • کارفرما : آقای میر فخرایی، آقای رحیمی زاده ،تصاویر و ویدیوها