مشخصات پروژه

  • لیپک آفیس

  • محل اجرا : ولیعصر، تهران ،
  • نوع : طراحی ، اجرا ،
  • نوع بهسازی : نوسازی ،
  • سبک کار : مدرن ،
  • مساحت (m²) : 2000.0 ،
  • معمار : محمد رحیمی زاده، شقایق نعمتی، سارا رجبی، زهرا توسلی، یحیی بصام ،
  • کارفرما : آقای کرمی ،
  • مقیاس : متوسط(میانگین) ،تصاویر و ویدیوها